Upriličeni tradicionalni prednovogodišnji prijemi za predstavnike udruženja i mjesnih zajednica

Upriličeni tradicionalni prednovogodišnji prijemi za predstavnike udruženja i mjesnih zajednica

442
0
PODIJELI

Kao i prethodnih godina, načelnik Sapne Zudin Mahmutović, pred istek tekuće godine, upriličio je prijeme za predstavnike boračkih i drugih udruženja, sportskih kolektiva i predsjednike mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna.

U ugodnom i opuštenom druženju, razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i realizaciji planiranih aktivnosti u 2018. godini kao i o planovima rada te mogućnostima poboljšanja saradnje u narednoj godini.

Svi prisutni složili su se da je saradnja sa općinskom administracijom veoma dobra a da problem u njihovom radu predstavlja veoma mali broj zainteresovanih građana za provođenje planskihaktivnosti.

Općinski načelnik je istakao da će Općina Sapna i u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima podržati svaku aktivnost koju budu provodila udruženja kao što su kulturno-vjerske manifestacije, obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, sportske i aktivnosti zabavnog sadržaja, te zamolio prisutne da se još više aktiviraju kako bi se ovi segmenti života poboljšali. Također, istaknoto je da su u prethodnoj godini realizovani brojni projekti koji će pospješiti život građana u svim mjesnim zajednicama sa prostora općine Sapna a svi prisutni izrazili su nadu da će se takav trend nastaviti i u narednom periodu.