Uprava policije MUP-a TK: Sigurnosno stanje u kantonu zadovoljavajuće

Preporučujemo

Danas, 22.9.2022.godine u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan je radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije Dževada Kormana i glavnih inspektora, kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović. Na sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za prvih osam mjeseci tekuće godine, koje je nakon prezentiranih podataka i razmatranja statističkih pokazatelja ocijenjeno zadovoljavajućim po svim segmentima sigurnosti.

Takođe su razmatrane planske mjere i radnje koje poduzima Uprava policije u cilju nesmetanog i sigurnog ambijenta za održavanje Općih izbora u skladu sa Operativnim planom obezbjeđenja predizbornih i izbornih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona, kao i druga aktuelna sigurnosna pitanja iz domena rada Uprave policije.

Nakon izvršene analize i razmatranja aktuelnih pitanja i prioriteta, usaglašeni su zaključci i buduće aktivnosti Uprave policije, koje imaju za cilj očuvanje i unapređenje stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, stoji u saopćenju MUP-a TK.

Najnovije

spot_img