U Sapni upisan 41 prvačić, a u Teočaku 21

Preporučujemo

Završen je upis učenika u prve razrede osnovne škole za narednu školsku godinu.

Trend smanjenja broja upisanih prvačića nastavljen je i ove godine u OŠ “Sapna” i u OŠ “Teočak”, koje su ove godine upisale najmanji broj učenika u prvi razred u historiji.

U Sapni je upisan 41 prvačić. Najviše prvačića upisano je u centralnoj školi i to deset, devet prvačića je u Nezuku, a jedan manje u Vitinici. U Međeđi je sedam prvačića, u Gornjoj Sapni pet, a u Godušu dva.

U odnosu na prethodnu školsku godinu, u Sapni je upisano je čak 11 učenika manje.

OŠ “Teočak” za narednu školsku godinu upisala je 21 prvačića. Osam prvačića je u Sniježnici, sedam u Centru, pet u Starom Teočaku i jedan u školi u Jasikovcu.

Najnovije