Austrija uvodi azil »na određeno vrijeme«

Austrija uvodi azil »na određeno vrijeme«

574
0
PODIJELI

Austrijska vlada je dogovorila uvođenje “azila na određeno vrijeme”, koje stupa na snagu od sredine ovog mjeseca i azilant će u tom statusu moći da bude maksimum tri godine.

Nova pravila koja će biti primjenjena pri odlučivanju o molbama za dobijanje azila u Auistriji biće primjenjena već od 15. novembra.

Ukoliko se situacija u zemlji porijekla azilanta bude u tom periodu stabilizovala, izbjeglica bi morala da napusti Austriju.

Tek ukoliko nakon tri godine bude ustanovljeno da i dalje postoje razlozi za azil, status azilanta se dodjeljuje na neograničeno vrijeme. Osnova za odlučivanje biće ekspertiza Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, promijenjena su i pravila za spajanje porodica izbjeglica. Osobe koje nisu dobile status azilanta, već imaju samo status “subsidijarne zaštite”, moraće ubuduće da čekaju tri godine prije nego što mogu u Austriju da dovedu porodicu, a do sada je rok bio godinu dana.

Samo za maloljetnike bez pratnje roditelja predviđaju se olakšice kada je riječ o spajanju porodica.

Vlada pooštravanjem zakona o azilu očekuje da će signal biti poslat kako stanovništvu, tako i onima koji razmišljaju o bjekstvu u Evropu.

Istovremeno, kancelar Verner Fajman i vicekancelar Rajnhold Miterlener ne očekuju neposredne posljedice kada je riječ o broju izbjeglica.

“Očekujem samo, ali i to je važno, da stanovništvu pokažemo da je azil nešto što se dobija na određeno vrijeme”, poručio je Fajman na konferenciji za štampu.

Miterlener naglašava da se radi o tome da se zaštite oni kojima je potrebna zaštita, a ne oni koji iz ekonomskih razloga dolaze u Evropu.