Sportska dvorana u Sapni u slučaju potrebe biće izolatorij i karantin

Sportska dvorana u Sapni u slučaju potrebe biće izolatorij i karantin

266
0
PODIJELI

Krizni štab za prevenciju širenja koronavirusa (Covid 19) na području općine Sapna na jučerašnjoj sjednici donio je nekoliko zaključaka i mjera koje je neophodno što prije sprovesti.

Na početku sjednice prisutni su informisani da na području općine Sapna trenutno nema registrovanih lica koji su zaraženi koronavirusom. Izvršeno je testiranje jedne osobe koja je pokazivala simpome zaraze, a koja je nedavno stigla iz inostranstva a nalaz testa na koronavirus je negativan.

Proteklih dana izvršena je dezinfekcija javnih objekata, a u toku je i dezinfekcija objekata privatnih preduzeća i trgovina dok će u narednom periodu biti izvršena i dezinfekcija javnih površina, ulica i trotoara. Dezifekcija svih navedenih objekata u narednom periodu vršiće se u kontinuitetu.

Rješenja o samoizolaciji do sada je dobilo 258 lica od kojih, prema evidenciji policijskih organa, ovu mjeru do sada nisu u potpunosti poštovala 4 lica ali se nakon intervencije i upozorenja policijskih organa sada u potpunosti pridržavaju određenih mjera samoizolacije.

Policijski službenici redovno vrše kontrolu taksi prevoznika za koje do sada nisu utvrđene neregularnosti u pogledu izrečenih naredbi o načinu pružanja usluga prevoza.

Crveni križ općine Sapna i JU Centar za socijalni rad zaduženi su da organizuju dostavu pomoći prikupovinu životnih namirnica starijim licima koji žive sami a kojima je zabranjeno kretanje te licima kojima je određena mjera samoizolacije a koji također žive sami. Također, licima u stanju socijalne potrebe ove institucije će organizovati dostavu pomoći u hrani i životnim namirnicama.

U skladu sa Preporukom Federalnog štaba civilne zaštite donesena je Odluka da Krizni štab javno objavi imena svih koji od danas krše mjeru samoizolacije.

Također, donesena je Odluka da se objekat sportske dvorane Sapna, odnosno slobodni poslovni prostori u okviru sportske dvorane pretvore u izolatorij za sva lica koje ubuduće ne budu poštovala mjeru samoizolacije, a sportski dio ovog objekta u slučaju potrebe pretvori u karantin.

U svrhu opremanja izolatorija i karantina, donesena je Odluka da se svi kreveti iz lovačkih domova i lovačkih kućica u vlasništvu Lovačkog društva „Mustafa Husić Čektalo“ privremeno izuzmu.