Sapna: Objavljen Javni poziv za prijavljivanje nezaposlenih lica VII stepena stručne spreme

Sapna: Objavljen Javni poziv za prijavljivanje nezaposlenih lica VII stepena stručne spreme

898
0
PODIJELI

Načelnik Sapne Zudin Mahmutović objavio je Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih lica VII stepena stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Stručno osposobljavanje može trajati najduže godinu dana.

V Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u Centru za pružanje usluga građanima u općini Sapna (šalter sala), šalter broj 5.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na INFO PULTU općine Sapna ili na telefon broj 035/599-565.