Saopštenje za javnost Koordinacije boračkih saveza TK

Preporučujemo

Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona održala je danas zajedničku sjednicu na kojoj su doneseni i zaključci u vezi izrade i donošenja novog Zakona o pravima demobilisanih boraca na kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja Vlade TK.

S tim u vezi, prema krovnim organizacijama na nivou Federacije BiH upućeni su i konkretni zaključci i smjernice kod donošenja Zakona, a kako slijedi:

Pošto se radi o Zakonu demobilisanih boraca zadužuje se Savez demobilisanih boraca Federacije BiH da uzme aktivno učešće u izradi Zakona, pri tome vodeći računa da se ne umanjuje, niti narušava obim prava RVI, porodica šehida i poginulih boraca, dobitnika najviših ratnih priznanja kao i boraca povratnika u manji bh entitet.

Sva prava koja budu regulisana ovim Zakonom a budu povoljnija za pobrojane boračke kategorije u stavu 1(jedan) oviog akta i zaključaka da se mogu koristiti bez izuzeća.

Zahtijevamo da se 1600 boračkih udruženja koja se pominju u javnosti ukinu, a da se donese Zakon o reprezentativnosti boračkih organizacija, te da se poštuje Zakon o osnovnim pravima boraca koji je regulisao koja su to udruženja.

Tražimo da se sva prava koja se primjenjuju ovim i svim zakonskim rješenjima za boračku populaciju na prostoru Federacije BiH primjenjuju u istom obimu i na borce povratnike.

Najnovije

spot_img