Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Nezuku

Preporučujemo

Privode se kraju radovi na rekonstrukciji puta u MZ Nezuk, relacija raskrće Mujići – Salihovići.

Tokom dana trebalo bi započeti i asfaltiranje ove dionice a završetkom ovog projekta mještanima MZ Nezuk vezanim za ovu trasu puta biće u znatnoj mjeri olakšan pristup svojim domovima.

Radove čija vrijednost iznosi 22.973,65 KM izvodi građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su jednim dijelom ličnim učešćem građana i iz Budžeta općine Sapna.

Najnovije