Ratni zločinac Rade Garić prebačen u Srbiju na izdržavanje kazne

Preporučujemo

Ratni zločinac Rade Garić je prebačen u Srbiju na izdržavanje zatvorske kazne, a što mu je odobrio ministar pravde Bosne i Hercegovine.

Rade Garić je jučer prebačen iz BiH u Republiku Srbiju s ciljem daljnjeg izdržavanja kazne zatvora koja mu je izrečena u BiH.

On je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 17 (sedamnaest) godina po presudi Suda BiH iz 2021. godine zbog ratnih zločina počinjenih na području Vlasenice te Srebrenice u julu 1995..

On je na temelju Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba podnio molbu za transfer u Republiku Srbiju kako bi, kao državljanin Srbije, u istoj nastavio izdržavanje kazne zatvora izrečene u BiH. Za to je bilo potrebno da dobije odgovarajuću presudu i u Srbiji prema zakonima te države, gdje je dobio istu visinu zatvorske kazne koju je izrekao i Sud BiH.

Na temelju navedene presude, ministar pravde BiH je donio Rješenje od 15. decembra 2022. kojim je dopušten transfer osuđenog iz BiH u R Srbiju.

“Dakle, predmetno Rješenje je doneseno sukladno, kako odredbama Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba, čija je potpisnica i BiH, tako i odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (poglavlje VIII – članci 79 – 82), a visina kazne koju je izrekao nadležni sud u R Srbiji je istovjetna visini zatvorske kazne koju je izrekao Sud BiH”, navode iz Ministarstva pravde BiH.

Posebno napominju i kako navedeni Zakon ne predviđa obvezu ministra pravde BiH da traži mišljenje ili suglasnost nadležnog suda u BiH koji je donio pravomoćnu presudu, već mu samo daje, ne eksplicitno, diskrecijsko pravo da ocijeni postoji li očiti nesrazmjer u presudama izrečenim od strane države izricanja i države izdržavanja kazne, te u tom smislu i donese odgovarajuću odluku.

“Napominjemo, svaka država presudu donosi sukladno svojem kaznenom zakonodavstvu, te u tom smislu, visina izrečene kazne od strane države izdržavanja kazne ne mora u potpunosti odgovarati visini kazne koju je izrekao sud države izricanja kazne”, navode oni.

Bivši zamjenik ministra pravde Nezir Pivić je kazao za Klix.ba kako smatra da je udovoljavanje Gariću “suprotno međunarodnom i domaćem pravu, ali u saglasnosti sa politikama i političkim ciljevima HDZ-a i SNSD-a”.

Navodi kako je na djelu nova zloupotreba državnih institucija i podsjeća na to da Srbija nikada nije izručila BiH Novaka Đukića zbog čega smatra da nije trebalo ni Gariću dozvoliti odlazak u Srbiju.

(RTV GD/klix.ba)

Najnovije