Proširivanje spektra podrške projektima energijske efikasnosti

Preporučujemo

Na danas održanoj sjednici Vlada TK se opredijelila za nastavka realizacije i proširivanje lepeze programa podrške projektima povećanja energijske efikasnosti. S tim u vezi Vlada je danas zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da u narednom periodu od najmanje 3 do 5 godina, svake godine od sredstava iz ekoloških naknada izdvoji do 10% ukupno planiranih sredstava iz ekoloških naknada za investicije u povećanju energijske efikasnosti u stambenom sektoru. S tim u vezi zatraženo je da Ministarstvo izradi novi mehanizam finansiranja mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru, što podrazumijeva način finansiranja, kriterije za dodjelu sredstava, praćenje i verifikaciju rezultata, te ostale segmente neophodne za kvalitetnu implementaciju programa povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas izrazila spremnost za učešće u Projektu „Energijska efikasnost u javnim objektima“, kojeg realizira Federacija Bosne i Hercegovine, a finansiran je sredstvima Njemačke razvojne banke (KfW), a čiji je cilj energetski efikasna obnova i modernizacija javnih objekata u oblasti obrazovanja. Tuzlanski kanton je ušao u uži krug za realizaciju ovih sredstava, te je danas zaduženo Ministarstvo finansija da u saradnji sa nadležnim ministarstvima obavi dodatnu analizu, te nakon toga izvrši odabir 5 objekata koji u prioritetu trebaju biti uvršteni na Listu projekata, da ih dostavi Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Najnovije