Pronađen svinjski protein u hrani koju jedu bh. vojnici

Pronađen svinjski protein u hrani koju jedu bh. vojnici

256
0
PODIJELI

Na osnovu labaratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklarisanih sastojaka, internom istragom Ministarstva odbrane BiH utvrđeno je i postojanje svinjskog proteina u hrani koju jedu pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Na temelju prijava od strane pripadnika OS BiH te pisanja medija o navodnim nepravilnostima u oblasti nabavke, pripreme i distribucije prehrambenih artikala u toku 2018. godine, MO BiH provelo je internu istragu sa ciljem utvrđivanja činjenica vezanih za predmetne navode o procesima koji nisu provedeni u skladu sa važećim propisima, te Pravilnikom o ishrani u MO i OS BiH i ugovorima o nabavkama artikala ishrane u MO BiH i OS BiH, kao i drugim procedurama koje regulišu ishranu u MO i OS BiH.

Kao rezultat interne istrge utvrđeno je da su dva dobavljača sa kojima je MO BiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka sa junećim mesom, te pite sa mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu labaratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklarisanih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina.

Imajući u vidu da je predmetna isporuka hrane izvršena suprotno ugovorima i deklaracijama na proizvodima, predmetni artikli su distribuirani pripadnicima OS BiH uključujući i pripadnike OS BiH muslimanske vjeroispovjesti, čime su se prekršile odredbe Pravilnika o ishrani u MO i OS BiH.

Nadležni u MO i OS BiH su odmah po prvoj izraženoj sumnji, hitno zabranili upotrebu spornih artikala u ishrani pripadnika u komandama i jedinicama OS BiH do okončanja svih labaratorijskih analiza iz predmetnih nabavki.

U skladu sa utvrđenim činjenicama, Ministarstvo odbrane BiH poduzet će mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa MO i OS BiH u predmetnim stvarima. Također će se, u cilju jačanja sistema planiranja, kontrole i nadzora nad artiklima ishrane, provesti aktivnosti radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OS BiH koji bi se mogli dovesti u vezu sa utvrđenim propustima.