Projekat „Građanin“ predstavljen u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

Preporučujemo

Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, sa akcentom na Tuzlanski kanton, bila je tema prijema održanog u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kojeg je upriličio ministar Zlatan Muratović sa pomoćnicom ministra za sport i mlade Lejlom Elezović za učenice srednje Medicinske škole u Tuzli.

Učenice su ujedno i učesnice projekta „Građanin“ koji se realizuje u sklopu nastavnog predmeta demokratija i ljudska prava.

Projekat „Građanin“ predstavlja pragmatični dio obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u kojem učenici imaju priliku da u učionicama i zajednici vježbaju buduću ulogu građana u demokratskom društvu, te da se primjenjujući stečena znanja i vještine aktivno uključe u rješavanje problema u svojoj zajednici.

Učenici su ministarstvu predstavili prijedlog mjera i javnih politika za zaustavljanje odlaska mladih razrađenih u sklopu projekta, te izradili set pitanja od značaja za projekat u domenu nadležnosti resornog ministarstva na koje je ministar davao odgovore.

Najnovije