Potpisani ugovori za poslove predškolskog odgoja i obrazovanja

Preporučujemo

U skladu sa članom 3. Memoranduma o saradnji za realizaciju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta – BiH na putu ka EU“ i nadležnostima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, protekle sedmice potpisao je ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa četiri profesora razredne nastave, za odgajatelje djece koja su u godini prije polaska u školu.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja će trajati 150 sati počev od 04. aprila do 17. juna 2022. godine.

Za predškolski odgoj i obrazovanje u Centralnoj školi, te u područnim školama u Nezuku, Međeđi, Sapni i Vitinici, upisan je ukupno 51 učenik.

Najnovije