PODIJELI

Nakon provedenog postupka javne nabavke,danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji lokalnih puteva na području općine Sapna.

Radi se o sanaciji kolovoza na dionicama puta Grabovice – Munjača u MZ Međeđa, Goduš– Plan u MZ Goduš, Kobilići – Kosa u MZ Kobilići, Baljkovica – Tijanici u MZ Baljkovica i dionici puta Nezučki put –Nezuk.

Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović direktor d.o.o.„Izgradnja“ Teočak u ime izvođača radova.

Ukupna vrijednost radova iznosi 31.286,90 KM.