Poštujući mjere nadležnih, građevinski radovi na projektu CEB II se nesmetano odvijaju

Preporučujemo

Projekat “Zatvaranja kolektivnih centara putem javnih stambenih rješenja”- CEB II u Federaciji Bosne i Hercegovine implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 

Radi se o projektu kojeg je podržala Razvojna banka Vijeća Evrope sa donatorima i domaćom kontribucijom koju je obezbijedila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.


Pored pandemije uzrokovanom koronavirusom (COVD-19) radovi na izgradnji objekata sa višestambenim jedinicama su u toku u nekoliko gradova i općina u Federaciji BiH. Izvođači radova poštuju upute nadležnih u suzbijanju i  širenju virusa, prateći ugovorene rokove, te marljivo rade na izgradnji više stotina stambenih jedinica za porodice koje žive u kolektivnim centrima, kao i porodice u stanju potrebe. U Tuzlanskom kantonu ih je najviše.


“Potpisali smo sporazume sa 9 općina i gradova u Tuzlanskom kantonu o izgradnji 700 stambenih jedinica za 19 podprojekata vrijednosti preko 25 miliona eura. Trenutno je aktuelna je izgradnja 256 stanova, u završnoj fazi je izgradnja stanova u tuzlanskim naseljima Miladije i Solina, u Špionici kod Srebrenika, u Sapni, a u srebreničkom naselju Tinja smo nedavno započeli izgradnju. Svi podprojekti za ovaj kanton su pokrenuti i u određenoj fazi realizacije”- istakao je Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjelgica
Nakon okončanja svih radova i stvaranja uslova za useljenje korisnika pristupit će se dodjeli stanova porodicama koje su odabrane putem javnih poziva koje su provodile lokalne zajednice.


“Uselili smo korisnike u općini Kladanj na tri podprojekta, kvalitet života korisnika je uveliko popravljen. Isto ćemo vrlo brzo učiniti i u Gradu Tuzla i drugim općinama u TK  gdje su projekti u završoj fazi. Lokalne zajednice koje su još uvijek u početnim aktivnostima na projektu trebaju iskazati veći interes u završavanju preuzetih obaveza jer početak gradnje zavisi od izdavanja svih potrebnih dozvola, pripreme zemljišta itd. Općine koje pokazuju veći interes i koordinaciju sa službenicima Ministarstva  imaju veći stepen efikasnosti po pitanju realizacije svojih sporazumom preuzetih obaveza (izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, obezbjeđivanja komunalne infrastrukture, upotrebnih dozvola i druge legislative)”- zaključuje Ramić.


Sve procedure i radovi na projektu CEB II se provode po preporukama Razvojne banke Vijeća Evrope, postiže se visok kvalitet radova uz energetsku efikasnost kroz materijale koji se ugrađuju i održivo korištenje biomase. Izgradnja objekata je prilagođena  izabranim korisnicima.

Najnovije