Počinje premjer preostalog dijela katastarske općine Međeđa

Počinje premjer preostalog dijela katastarske općine Međeđa

459
0
PODIJELI

U poslijeratnom periodu došlo je do masovne gradnje stambenih objekata na području katastarske općine Međeđa, naselja u općini Sapna, čije je unošenje na postojeće planove bilo otežano zbog neodgovarajuće razmjere snimanja, a promjene su bile intenziteta da često ni evidentirane blagovreeno zbog čega je došlo do nastanka neslaganja između stanja na planovima i stanju na terenu.

Kako bi se pomenuti planovi usaglasili sa stanjem na terenu Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općina Sapna nastavlja sa obnovom premjera preostalog dijela katastarske općine Međeđa u površini od 363 hektara.
Zbog toga će na ovom području biti izvođeni radovi na obnovi premjera preostalog dijela katastarske općine Međeđa.