Počele pripreme za izradu Akcionog plana za djecu

Počele pripreme za izradu Akcionog plana za djecu

233
0
PODIJELI

U cilju izrade Akcionog plana za djecu 2018.-2020. godine, direktorica Udruženja „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ Mirsada Bajramović jučer je posjetila općinu Sapna gdje je općinskog načelnika Zudina Mahmutovića i njegove saradnike upoznala o metodologiji i ulozi općine i drugih subjekata lokalne zajednice čije su nadležnosti neposredno vezane za ostvarivanje prava djece, tokom izrade ovog dokumenta.

Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ je nevladina organizacija koja radi na zaštiti i promociji prava djeteta, a organizacija World Vision BiH im je povjerila zadatak koordiniranja procesa izrade akcionih planova za djecu u pet općina među kojima je i općina Sapna.

Radi se o planskim dokumentima čija je svrha unapređenje kvaliteta života djece na lokalnom nivou i treba da bude stvarni odraz potreba djece koji podrazumijeva korištenje i umrežavanje svih raspoloživih resursa u toj zajednici.

Općina Sapna će podržati izradu Akcionog plana za djecu, te uzeti učešća u radu radne grupe koja će biti zadužena da do kraja januara 2018. godine sačini ovaj dokument.