OV Teočak: Usvojena Odluka o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Teočak (AUDIO)

Preporučujemo

U Teočaku je danas zasijedalo Općinsko vijeće. Vijećnici su usvojili Odluku o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih prostorija i zgrada Općine Teočak.

Između ostalog, donesena je i odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ Teočak, te odluka o davanju na korištinje vodonatapnog sistema Mejdan.

Opširnije u prilogu:

Najnovije