Osobe sa invaliditetom na području Sapne dijele iste probleme kao i u cijelom društvu (AUDIO)

Preporučujemo

Širom svijeta 3.decembar se obilježava kao međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja je “Izgraditi bolje: prema svijetu sa uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom nakon Covid-19”.

Osobe s invaliditetom suočavaju se sa siromaštvom, neadekvatnim pristupom obrazovnom sistemu i zdravstvenoj zaštiti, problemima u zapošljavanju, ali i fizičkim barijerama u prostoru.

Opširnije u prilogu:

Najnovije