Oslobođeni za ratni zločin u Lokanju traži 13 hiljada KM naknade štete

Preporučujemo

Punomoćnik Raje Lazarevića, koji je nakon pravosnažne oslobađajuće presude za zločin u zvorničkom selu Lokanj tužio Bosnu i Hercegovinu, zatražio je da mu se isplati 13.000 maraka na ime nematerijalne štete nastale sudskim postupkom, dok je Državno pravobranilaštvo predložilo odbijanje ovog zahtjeva u cijelosti.

Lazarević zbog lošeg zdravstvenog stanja nije prisustvovao današnjem ročištu, a njegov punomoćnik Dragan Gotovac je naveo da je tužbeni zahtjev smanjen sa 24.000 na 13.000 KM.

Gotovac je rekao da je Lazarevićevo zdravlje loše, što je navedeno i u nalazu sudskog vještaka Petka Grubača, koji nije pristupio današnjem ročištu.

“Zbog toga vještak nije mogao provesti intervju nego je procijenio stanje tužitelja na osnovu psihičkih osobina prosječnog čovjeka u datoj situaciji“, rekao je Gotovac i naveo da je vještak u nalazu konstatirao tegobe tokom vremena koje je Lazarević proveo u pritvoru.

Pomoćnik državnog pravobranioca Sead Zukanović je rekao da 56 dana – koliko je Lazarević proveo u pritvoru, kao ni izrečene mjere zabrane – nisu imale uticaj na njegovo psihičko stanje. Kazao je da tužena strana osporava pravni osnov podnošenja tužbenog zahtjeva, jer Krivični zakon BiH ne propisuje podnošenje ovog zahjeva ako su i prvostepena i drugostepena presuda oslobađajuće.

Lazarevićev punomoćnik je u završnoj riječi rekao da su ispunjeni svi uslovi da Sud usvoji tužbeni zahtjev.

“Smatramo da je tužbeni zahtjev realan i suglasan važećoj sudskoj praksi“, kazao je Gotovac.

Zukanović je u završnoj riječi naveo da tužitelj nakon oslobađajuće prvostepene i drugostepene presude nije tražio njenu objavu u sredstvima javnog informisanja, što bi predstavljalo moralnu satisfakciju tužitelju. Predložio je da Sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan.

Na upit Suda, punomoćnik Gotovac je rekao da su, kada je u pitanju objava presude, smatrali da treba postupiti kao u drugim predmetima – gdje to nije traženo.

Lazerević je ranije oslobođen krivice za zločin protiv čovječnosti u selu Lokanj kod Zvornika 1992. godine.

Sud će odluku po Lazarevićevoj tužbi donijeti nankadno.

(RTV GD/Detektor)

Najnovije

spot_img