OŠ “Teočak”: Škola kao temelj prevencije nasilja na internetu

OŠ “Teočak”: Škola kao temelj prevencije nasilja na internetu

316
0
PODIJELI

S obzirom da su širom svijeta, a i Bosne i Hercegovine, održane aktivnosti povodom 11. februara – Međunarodnog dana sigurnijeg interneta, i Osnovna škola “Teočak” je svojim aktivnostima doprinijela obilježavanju ovog dana.

Osnovna škola “Teočak”, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je započela projekat pod nazivom “Škola kao temelj prevencije nasilja na internetu”, s ciljem doprinosa u pružanju podrške i pomoci djeci žrtvama nasilja, kao i svebuhvatnog prevencije nasilja na internetu, kroz informisanje i edukaciju ciljne grupe o načinima pružanja podrške i pomoći djeci žrtvama nasilja, problematici nasilja na internetu i prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru, posljedicama istih, kao i načinima samozaštite.

Problem nasilja na internetu nije samo kompleksan zbog masovnosti korištenja interneta, već i zbog činjenice da djeca počinju koristiti Internet, i mnogo prije nego što nauče osnovne načine zaštite na internetu, ili o prijetnjama sa kojima se mogu susresti. Upravo iz tog razloga kroz ovaj projekat ciljnoj grupi želimo omogućiti da se dodatno educiraju o sigurnom korištenju interneta, te da podignu nivo opreznosti kada su u pitanju potencijalne prijetnje u cyber prostoru.

“U okviru projektnih aktivnosti planirane su edukativne i interaktivne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, roditelje i nastavno i stručno osoblje na području Teočaka, Sapne i Kalesije. Osim edukativnih radionica, realizovaćemo i online kampanju, kao i konferenciju na kojoj će se predstaviti rezultati projekta. Projektne aktivnosti kao što su edukativne sesije i radionice informativnog karaktera, realizuju se u saradnji sa školama i nastavnim osobljem, uz suglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona”, ističe koordinator projekta EnesAvdičević .

Inovativnim i kreativnim projektnim aktivnostima želimo u što većem broju educirati i zainteresovati djecu kako da sigurno koriste internet, te samim tim doprinesu sigurnosti u školi, ali i spriječe nasilje nad drugom djecom. Edukacijom roditelja i nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola doprinosi se njihovom informisanju kako da uoče i prepoznaju rane znakove nasilja na internetu među djecom/učenicima, šta učiniti ako do njega dođe, na koji način riješiti nastale probleme, kao i na koji način u budućnosti da djeluju na djecu/učenike da se zaštite od potencijalnog zlostavljanja na internetu.

U periodu od 13. i 14. februara realizovane su radionice za učenike osnovne i srednje škole u Teočaku . Osim radionica u Teočaku, realizovana je radionica za učenike Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Ugljeviku, što predstavlja dodatni doprinos ovog projekta i korisnicima iz drugih opština.