Općinama i gradovima 30 miliona KM za ublažavanje posljedica pandemije

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli novca utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” u iznosu od 10.000.000 KM i “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” od 20.000.000 KM.  

Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji BiH kojima je osigurana jednokratna finansijska pomoć budžetima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu. Ukupno je riječ o 30 miliona KM.

Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija za ove namjene.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2022. godine.

U ime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore sa općinskim načelnicima i gradonačelnicima će potpisati federalna ministrica finansija.

Najnovije