Općina Teočak od Vlade FBiH dobila 425 000 KM, Sapna 345 hiljada

Preporučujemo

Početkom ove sedmice Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE.

Ovom odlukom utvrđena je raspodjela 10.000.000 KM tekućih transfera i 29.000.000 KM kapitalnih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, te za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave.

Općina Teočak je ovom odlukom dobila ukupno 425 hiljada KM, i to 125 hiljada KM koje je Vlada FBiH dodijelila svakoj općini u Federaciji i 300 hiljada KM za završnu fazu radova izgradnje proizvodnog objekta u poslovnoj zoni Janja i izgradnju pristupne saobraćajnice, radnog poligona i objekta za smještaj JKP Teočak.

Općini Sapna je uz 125 hiljada KM odobreno i 220 hiljada KM za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta.

Najnovije