Obavijest ZZO TK za osiguranike sa područja Tuzlanskog kantona

Obavijest ZZO TK za osiguranike sa područja Tuzlanskog kantona

301
0
PODIJELI

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, u skladu sa već donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava sva osigurana lica da isti mogu odlaziti na preglede u javne zdravstvene ustanove, a da pri tome ne moraju imati ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, niti apliciranu premiju osiguranja tzv. markicu.

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na ovjeru zdravstvene legitimacije i posjedovanje premije osiguranja ili oslobađanja od plaćanja participacije za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH. U tom smislu zdravstvene ustanove su dužne pružati zdravstvenu zaštitu u skladu sa navedenim.

Obavještavamo vas da će radi novonastale situacije radno vrijeme posolovnica zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona biti ograničeno za rad sa strankama u periodu od 8 do 11 sati i od 12 sati do 13 sati i 30 minuta.

Molimo sva osigurana lica da ne dolaze u prostorije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i poslovnice osim u hitnim slučajevima, te da sačekaju sa predajom zahtjeva i dokumentacije koja nije hitna kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu.