PODIJELI

Danas se u Osijeku održava svečanost otvorenja 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Hranom do zdravlja.

Cilj Skupa je prikazati najnovija saznanja o proizvodnji hrane i utjecaju hrane na zdravlje. Interdisciplinarni pristup garantuje veliki broj aktualnih tema iz područja zdravstvene sigurnosti hrane, analize hrane, proizvodnje zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane, nutricionizma, funkcionalne hrane, dodataka prehrani, dijetetike i dijetoterapije.

Preko 470 autora na Skupu će prezentirati najnovije spoznaje, kroz 6 plenarnih i 29 usmenih priopćenja te 118 posterskih prezentacija, a Skup će biti bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore, te Farmaceutske komore TK.

Skup se po deseti puta održava povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane kome je slogan ove godine PROMIJENIMO BUDUĆNOST MIGRACIJA, ULAŽIMO U PREHRAMBENU SIGURNOST I RURALNI RAZVOJ.

Organizatori Skupa su, Prehrambeno-tehnološki i Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i ostali subjekti iz BiH i Hrvatske.

Na skupu će se za zasluge desetogodišnjeg kontinuiteta održavanja skupa HRANOM DO ZDRAVLJA dodijeliti priznanja Prof. dr Dragi Šubariću, prorektoru Sveučilišta u Osijeku, zatim Prof. dr Midhatu Jašiću iz Tuzle te Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek kao i Tehnološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

(RTV Glas Drine)