Moldavija i BiH imaju najlošije ceste u Evropi

Preporučujemo

Moldavija i Bosna i Hercegovina imaju najlošije ceste u Evropi, objavio je Svjetski ekonomski forum (WEF). 

Ova organizacija provela je opsežno istraživanje cijelog Starog kontinenta. 

WEF je anketirao više od 14.000 osoba, istaknutih poslovnih ljudi postavivši im samo jedno pitanje: da sami ocijene kvalitet cesta. 

Imali su pravo ocjenjivati od 1 do 7. 

Moldavija je dobila ocjenu 2,6, a Bosna i Hercegovina 2,8. 

Holandija je država s najkvalitetnijim putevima i anketirani su joj dali ocjenu 6,4. 

Od regionalnih država, Hrvatska je najbolje prošla s ocjenom 5,6, a Albanija ima čak 3,9 ocjenu, koliko je dobila i Crna Gora. 

Srbija je lošija s 3,5, dok je Sjeverna Makedonija ocijenjena s 3,1. 

Istraživanje je pokrilo 40 država Evrope. 

(RTV GD/politicki)

Najnovije