Mahmutović: Kazna učenici zbog Dana državnosti sraman je primjer kršenja ljudskih prava

Preporučujemo

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović uputio je pismo direktorici OŠ “Petar Kočić” povodom smanjenja vladanja učenici koja je za Dan državnosti BiH odsustvovala s nastave.

Kako je istakao Mahmutović, čin kojim se smanjilo vladanje učenici zbog toga što je odsustvovala sa nastave za Dan državnosti BiH je nedopustiv.

“Riječ je o svjesnom ignoriranju važećih zakona BiH koji su na snazi, konkretno Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti, a kojim je određeno da na ‘Dan državnosti državni organi, i druga pravna lica ne rade”, ističe Mahmutović.

Dalje, Mahmutović je naveo kako Ustavni sud BiH je u predmetu pod nazivom U 22/16 rješavajući zahtjev 30 zastupnika NSRS-a donio odluku kojom je konstatirao da je Zakon o proglašenju 25. novembra Danom Državnosti donesen 6. marta 1995. godine kada je Republika Bosna i Hercegovina bila međunarodno priznata država i članica UN-a.

“Ustavni sud je zaključio da je 25. novembar datum koji je vezan za historiju srpskog naroda jednako kao hrvatskog i bošnjačkog, odnosno da ovaj datum nije povezan s događajem koji je srpski narod na bilo koji način isključio”, stoji u pismu Mahmutovića.

“U odluci Ustavnog suda BiH je posebno naglašeno da ‘načelo kolektivne jednakosti konstitutivnih naroda nameće obavezu entitetima da ne diskriminiraju u prvom redu, one konstitutivne narode koji su, u stvarnosti, u položaju manjine u odgovarajućem entitetu”, dalje navodi Mahmutović.

Kako je istakao, na sramnom primjeru iz OŠ “Petar Kočić” očito je kako je izricanjem kazne smanjenja vladanja učenicima koji su bili odsutni sa nastave na Dan državnosti došlo do kršenja temeljnih principa vladavine prava koja podrazumijevaju obavezu poštivanja i usklađenosti nižih zakona sa zakonima na višim nivoima vlasti.

“Pružit ćemo potrebnu podršku povratnicima čija su djeca žrtve diskriminacije u vidu pravne, stručne i druge vrste pomoći kako bi se suzbile ovakve i slične retrogradne pojave u svakom dijelu BiH. Vas koji kršite zakone i ne poštujete državu u kojoj živite ćemo represivnim metodama prisiliti na to. Selektivna primjena zakona u funkciji diskriminacije drugog je nedopustiva i predstavlja svjesno urušavanje principa vladavine prava”, stoji u pismu zamjenika ministra.

Najnovije