Više od 30 udruženja danas potpisuje pristup Koaliciji “1. mart”

Više od 30 udruženja danas potpisuje pristup Koaliciji “1. mart”

45
0
PODIJELI

 

U osnivanju ove građanske koalicije trebalo bi učestvovati više od 30 udruženja i organizacija, među kojima su i udruženja porodica žrtava genocida u Srebrenici, udruženja srebreničkih studenata te brojna druga.

 

“Cilj Građanske koalicije ‘1. mart’ je da registruje dovoljan broj prognanika, povratnika, interno raseljenih osoba te izbjeglica za opće izbore 2014. godine u BiH te da na taj način omogući izbor pet poslanika iz partija koje ne poriču genocid u Parlamentarnu skupštinu BiH iz RS-a. Ostvarenje ovog cilja omogućit će otklanjanje postojećih barijera na putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama, osigurati održiv povratak u Republiku Srpsku te postaviti temelje za obnovu bosanskohercegovačkog društva na principima tolerancije, istine, pravde, ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine. Ukratko, formiranje Građanske koalicije ‘1. mart’ i rad na ostvarenju svih ciljeva sporazuma vratit će fokus građana i institucija BiH i oba entiteta na povratak i prava povratnika, ali i na važnost ostvarivanja biračkog prava građana BiH u dijaspori”, kazao je za Klix.ba Emin Mahmutović, aktivista Koalicije “1. mart”.

 

Organizacije civilnog društva koje su najavile svoj dolazak i stupanje u Građansku inicijativu “1. mart” su: Asocijacija studenata Srebrenice, NVO Srebreničke majke, NVO Žene Srebrenice, NVO Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Organizacija RVI Srebrenica, NVO Patriotska liga Srebrenica, NVO Omladinski centar Sućeska – Srebrenica, NVO Sjaj Srebrenica – Srebrenica, UG Dobitnika najvećih ratnih priznanja Podrinja, Organizacije demobilisanih boraca opštine Srebrenica, Udruženje mladih Bogumil Konjević Polje, Bratunac, Udruženje Prijedorčanki Izvor, Udruženje Ćuprija Višegrad, Udruženje Žena-žrtva rata, Savez logoraša u BiH, Udruženje prvoboraca-patriota FBiH, Udruženje preživjelih marš smrti 1995., Udruženje Prosvjetitelj Srebrenica, Savez RVI TK, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Srebrenica, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Bratunac, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Vlasenica, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Zvornik, BZK Preporod Zvornik, Udruženje zarobljenih i nestalih Zvornik, Udruženje Optimist 2004. Prijedor i Udruženje Romska suza Srebrenica. 

 

U građanskoj koaliciji su također organizacije koje su se obavezale na članstvo, ali iz tehničkih razloga neće moći pristupiti potpisivanju, a to su Udruženje studenata srednjeg Podrinja – Tuzla, Udruženje žena Srcem do mira Prijedor, Udruženje građana Behar Prijedor, Udruženje za održivi povratak Podrinja – Zvornik, Udruženje logoraša Prijedor ’92. i Udruženje logoraša Kozarac.