U blizini rijeke Spreče stanovništvo ne smije saditi povrće zbog zagađenosti

Preporučujemo

Živa koja je jako opasan teški metal nađena je u donjem dijelu rijeke Spreče, u Tuzlanskom kantonu, tokom monitoringa Federalnog zavoda za agropedologiju.

Ejub Trako, pomoćnik direktora za pedologiju i melioracije Zavoda kaže za Faktor kako su ispitivanja iz prošle godine pokazala da je zagađenje nešto blaže u odnosu na 2016. godinu, ali da to nije rezultat prevencije, već je razlog što nije bilo poplava. Konstatuje kako je zagađenje i dalje prisutno te da je nađena živa, koja je veoma opasna po zdravlje ljudi. Naglašava kako je dodatni problem što stanovništvo na tom dijelu i dalje sadi povrće, a ne bi smjeli, piše Faktor.

– Najugroženiji zagađenjem u donjem dijelu rijeke Spreče su i dalje područja Lukavca i Gračanice. Nije se ništa uradilo na prevenciji, posebno sanaciji. Ljudi na tom dijelu i dalje sade povrće. Što se tiče teških metala sigurno je da bi se trebala uraditi fito remedijacija koja je ujedno najjednostavnija i najjeftinija mjera. Kao što je poznato, u dolini Spreče su nađeni policiklični aromatski ugljikovodici (PAH) u tlu iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti, nikl i hrom u manjim količinama, ali je prisutna živa koja je vrlo opasan teški metal za zdravlje ljudi – govori Trako.

Inače, teški metali i PAH-ovi se mogu dovesti u vezu sa industrijom u tuzlanskom bazenu.

– Kada govorimo o PAH-ovima oni su razgradivi i na dnevnom svjetlu i za dvije – tri godine sami bi se razgradili, ako ne bi bilo ponovnog zagađenja. Problem je što je zagađenje konstantno. Smatram da kada bi se regulirao tok rijeke Spreče, i kada bi se ugradili filteri na pojedina industrijska postrojenja, ono što su obavezni poslodavci, kada dobijaju okolinsku dozvolu da izvršavaju, sigurno bi tu bilo daleko bolja situacija i riješio bi se problem zagađenja. Živa je jako opasna, posebno kada uđe u ciklus ishrane – govori Trako za Faktor.

Upozorava da živa izaziva od nekih dermatoloških, do vrlo teških oboljenja bubrega, jetre, krvi.

– Zbog svega, moja preporuka stanovništvu u donjem toku rijeke Spreče jeste da ne zasijavaju površine širokolisnim kulturama direktno uz rijeku, na plavnom području. U te kulture spadaju salata, špinat, blitva. Moraju saditi povrće što dalje od rijeke. Biljke koje oni sade i same usvajaju teške metale – rekao je Trako.

Inače, živa je teški metal koji oštećuje sve organe koji se ishranjuju krvlju, a prije svega mozak, jer su ćelije centralnog nervnog sistema naročito osjetljive na djelovanje žive.

 

Najnovije

spot_img