PODIJELI

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna  za sutra zakazao je 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći 12 tačaka među kojima je najznačajnija Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna, dionica Rastošnica – Goduš.

Općinsko vijeće Sapna razmatraće i Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći licima i domaćinstvima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji sa područja općine Sapna, te

Prijedlog Odluke o davanju garancija na kreditno zaduženje JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna.
Pred vijećnicima će se naći i Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva kombi vozila nabavljenog za potrebe OKI „Drina“ Sapna kao i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, te nekoliko izvještaja i informacija među kojima su: Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za 2016. godinu, Informacija o stanju zaštite od klizišta, Informacija o stanju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna, Informacija o poduzetim radnjama za rješavanje problema vodovoda u MZ Goduš, te Informacija o planu jesenje sjetve.

 

(RTV Glas Drine)