Pomoć i za Sapnu: Za 36 općina u Federaciji BiH uplaćena sredstva...

Pomoć i za Sapnu: Za 36 općina u Federaciji BiH uplaćena sredstva za obnovu stambenih objekata

44
0
PODIJELI

Odlukom Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine od 04.09.2014. godine, za 36 općina među kojima je i općina Sapna uplaćena su sredstva u iznosu od  4 miliona KM za pomoć u sanaciji i izgradnji stambenih objekata porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće.

Od toga je milion KM dodijeljen linearno općinama, a preostala 3 miliona KM prema procentualnom učešću općina u ukupnoj šteti na stambenim objektima prema metodologiji Svjetske banke, Ujedinjenih naroda i Delegacije Evropske komisije.

Ovom Odlukom na račun općine Sapna linearnom raspodjelom uplaćeno je 27.777,78 KM,  a prema procentualnom učešću 55.943,15 KM.

Općine će na osnovu dobijenih sredstava pristupiti realizaciji tripartinih ugovora sa krajnjim korisnicima u skladu sa kriterijima i standardima utvrđenim Odlukom Upravnog odbora.

Odluku Upravnog odbora Federalnog fonda o utvrđivanju kriterija, dodjeli i usmjeravanju sredstava nastradalim područjima, Odluku o prihvatanju standarda za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata ugroženih poplavama i klizištima, te Odluke koje će se realizirati u saradnji sa Fondom, Vladom Tuzlanskog kantona i nadležnim Upravama civilne zaštite, a tiču se  utvrđivanja kriterija, dodjeli i usmjeravanju sredstava za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni, privrednim subjektima koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće i obnovu putne infrastrukture mogu se pogledati na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba.

Fatima Gušić