Organizacija demobilisanih boraca Općine Teočak : Obavješenje o Javnom pozivu FMBI

Organizacija demobilisanih boraca Općine Teočak : Obavješenje o Javnom pozivu FMBI

471
0
PODIJELI

Upravni odbor Organizacije demobilisanih boraca Općine Teočak obavještava pripadnike boračke populacije i članove njihovih porodica sa područja Općine Teočak i povratnike u opštinu Ugljevik i Bijeljinu da je 30.11.2018. Federalno ministarstvo za boračka pitanja objavio javni poziv za odobravanje jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračke populacije za 2018.godinu.

Pravo po objavljenom javnom pozivu imaju:
– demobilisani borci i bračni partneri umrlih demobilisanih boraca;
– ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja;
– roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesedna primanja;
– dobitnici najviših ratnin priznanja i odlikovanja koji nemaju druga mjesečna primanja;
– djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pripadnici boračke populacije sa stalnim mjestom prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Novčana nadoknada za sve kategorije iznosi 4, 5 KM po mjesecu učešća u OS RBiH.

Aplikacioni formular je objavljen na WEB stranici Federalnogministarstva za boračka pitanja.

Zahtjevi po Javnom pozivu i dodatne informacije mogu se dobiti u Grupi za pitannja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Općini Teočak.

Rok za podnošenje zahtieva po navedenom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.