Maksimović i ostali: Svjedoci negiraju da je Perić bio komandir

Maksimović i ostali: Svjedoci negiraju da je Perić bio komandir

489
0
PODIJELI

Svjedoci Odbrane Slavka Perića izjavili su da optuženi nije bio komandir Lokanjske čete polovinom jula 1992. godine.

Svjedoci su rekli da su bili pripadnici čete iz Gornjeg Lokanja, a da je njen komandir bio Radivoje Đorđić, a poslije Ljubo Bošković odnosno Ljubo Hejs.

Prema optužnici, Perić je bio komandir Lokanjske čete Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS). Njemu se sudi s Goranom Maksimovićem, Ljiljanom Mitrovićem, Miletom Vujovićem, Vukašinom Draškovićem, Gojkom Stevanovićem, Rajom Lazarevićem i Mićom Manojlovićem za napad na kolonu koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. godine, te za sprovođenje i čuvanje 76 civila, od kojih je 67 ubijeno u selu Lokanj.

Maksimović je, kako stoji u optužnici, bio komandir Interventne jedinice policije iz Ugljevika, Mitrović njegov zamjenik, a ostali optuženi pripadnici Lokanjske čete.

Svjedok Milan Savić je izjavio da ga je, ubrzo nakon smjene na Orića visu, 14. jula ujutro kurir obavijestio da odmah ide na liniju jer su “upali Muslimani”. On je kazao da je čuo pucnjavu iz pravca Popove kose i Karaule. Saborci na liniji na Orića visu su mu rekli da su Muslimani prošli ispod njihovih položaja 200 do 300 metara. Svjedok je kazao da je, sa drugima koji su pristizali kao ispomoć, postavljao liniju duž puta, kako ne bi bili opkoljeni.

Kako je rekao, poslijepodne je otišao do komande u selu i saznao da su četiri srpska vojnika poginula, a da je ranjenog Milana Đukanovića u bolnicu odvezao optuženi Mile Vujović.

U selu je Savić, kako je kazao, vidio i pripadnike čete iz Donjeg Lokanja, koji su im došli u ispomoć, kao i sedam do osam zarobljenih na njivi preko puta komande. Svjedok je rekao da se tu zadržao 15-ak minuta i da se vratio na liniju.

Savić je kazao da je tokom rata obavljao funkcije od komandira voda do pomoćnika komandanta bataljona, ali da nikada nije čuo da je Perić bio komandir čete.

Na pitanje tužiteljice Dike Omerović za raniji iskaz u kojem je naveo da je Perić bio komandir voda, svjedok je odgovorio da je moguće da je tako rekao, ali da se danas toga ne sjeća. On je napomenuo da je 14. jula komandir čete bio Ljubo Hejs, koji se, kako mu se čini, prezivao Bošković. Kazao je i da je čuo da su zarobljeni odvedeni i poubijani. Takođe je na pitanje Odbrane odgovorio da je Vukašin Drašković iz susjednog sela, ali da nije bio pripadnik Lokanjske čete.

Svjedok Slavko Simić je rekao da je Ljubo Hejs početkom jula zamijenio Radivoja Đorđića na mjestu komandira čete u Gornjem Lokanju. On je kazao da je 14. jula počela pucnjava i da je čuo da je bilo mrtvih i ranjenih. Simić je takođe čuo da je Vujović odvezao jednog ranjenog.

Naveo je da je raspoređen sa drugima da pojačavaju odbrambenu liniju. Simić je rekao da je vod na Orića visu bio odsječen i da je sutradan deblokiran.

Suđenje se nastavlja 10. juna.

(RTV GLAS DRINE/DETEKTOR.BA)