Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta općine Sapna...

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta općine Sapna za 2020. godinu

125
0
PODIJELI

Na osnovu zaključaka Općinskog vijeća Sapna o Nacrtu Budžeta općine Sapna za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu donijetih na sjednici koja je održana 14.11.2019.godine, pozivamo javne ustanove, organizacije,mjesne zajednice, političke partije i zainteresovane građane, da dostave pismene prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta općine Sapna za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu, najkasnije do 04.12.2019.godine.

Usmena javna rasprava će se održati 04.12.2019.godine sa početkom u 9:00 sati u sali za sjednice općine Sapna.

Nacrt Budžeta općine Sapna za 2020. godnu kao i nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu možete pogledati i preuzeti na zvaničnoj web stranici općine Sapna, www.opcinasapna.ba.

Prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta možete poslati elektronskim putem na adresu finansije@opcinasapna.ba ili poštom na adresu Služba za privredu, budžet i finansije općine Sapna, ul. 206. Viteške brigade bb, 75411 Sapna.