Dom zdravlja Sapna: Počeo postupak preregistracije timova porodične medicine

Dom zdravlja Sapna: Počeo postupak preregistracije timova porodične medicine

256
0
PODIJELI

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Sapna započela je postupak preregistracije timova porodične medicine.

Naime, zbog implementacije procesa informatizacije u zdravstvu te rasterećivanja postojećih timova porodične medicine, neophodno je izvršiti preregistraciju pacijenata iz mjesnih zajednica Nezuk i Međeđa u tim 3 porodične medicine. S obzirom da su određeni pacijenti iz pomenutih mjesnih zajednica registrovani u druge timove, neophodno je izvršiti prenos medicinskih kartona u ambulante Međeđa i Nezuk, kako bi tim 3 imao dovoljan broj pacijenata predviđen standardima i normativima zdravstvene zaštite. Stim u vezi, obavještavaju se pacijenti iz navedenih mjesnih zajednica Međeđa i Nezuk da će u narednom periodu biti i izvršen prenos kartona, te da su dužni javiti se u nadležnu ambulantu kako bi ponovo bili registrovani. Pored toga, napominjemo da će ambulanta u Nezuku raditi ponedjeljkom i srijedom, te petkom u terminu od 7:30-11:30, dok će ambulanta u Međeđi raditi utorkom i četvrtkom, a petkom u terminu od 12:00-15:30.