Koordinacija boračkih saveza i organizacija TK-a podržala usvojeni Zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH

Preporučujemo

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na sjednici održanoj 24.01.2022. godine.

Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona daje punu podršku usvojenim izmjenama i smatra da su one opravdane, realne i korektne, a to pokazuje i broj zastupnika koji je glasao za ovakve izmjene.

Smatramo da je to smjer kojim treba ići i omogućiti pravedniju raspodjelu javnih prihoda, te ravnomjeran regionalni ekonomski razvoj na prostoru cijele Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se popravili životni uslovi koji su dosta lošiji u nekim oblastima naše države, a time i stanovnici svih kantona imali približno isti standard i uslove života.

Također smatramo da će ove izmjene doprinijeti da pripadnici Armije RBiH imaju približno ista prava.

Smatramo da borci, branioci države treba da isto vrijede u svim kantonima i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Zato pozivamo one koji se protive i negoduju da razumiju da ovakva preraspodjela može imati samo pozitivan pravac jer smo se za takvu, ravnopravnu, državu borili zajedno širom njenih granica.

Borci najčasnije armije i pripadnici boračke populacije, kao i u ratu tako i danas, vole glavni grad svoje domovine jer su za njeg mnogi dali svoje živote i dijelove tijela, ali isto tako vole i čuvaju svoje granice, bedeme koje moramo pod svaku cijenu čuvati i gradit kao stub i temelj opstanaka države Bosne i Hercegovine.

Od delegata u Domu naroda tražimo da daju podršku ovako predloženim izmjenama i očekujemo da prilikom usvajanja glasaju za ovakav Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Najnovije