Ispunjeni uslovi za isplatu novčane pomoći majkama porodiljama u TK

Preporučujemo

Nakon objave u Službenim novinama, Vlada TK jučer je donijela Odluku o visini novčane pomoći majkama porodiljama, čime su zakonski ispunjeni uslovi za njeno provođenje.

Novčana pomoć zaposlenoj majci porodilji iznosi razliku između 996,00 KM i iznosa naknade plaće utvrđenog prema rješenju centra za socijalni rad. Pravo na dodatnu novčanu pomoć pripada za dijete rođeno nakon 01.04.2022. godine i ono će se ostvarivati najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Novčana pomoć za nezaposlene majke porodilje iznosi 996,00 KM, a pravo na ovaj oblik novčane pomoći će se ostvarivati najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Najnovije