Isplata porodiljskih naknada u TK teče utvđenom dinamikom

Preporučujemo

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Mirsad Muhamedbegović nakon današnje redovne sjednice kantonalne vlade govorili su o isplati porodiljskih naknada. 

– Ponukani velikim brojem pitanja od strane građana TK za porodiljske naknade odlučili smo da iznesemo određene podatke. Mi smo na početku mandata istakli da će Vlada TK uz pomoć resornih ministarstava obezbijediti sredstva za porodiljske naknade, a potom smo usvojili zakonsku regulativu, dali instrukcije, održali sastanke sa predstavnicima centara za socijalni rad, i u tom smislu u ovom periodu pojavili su se određeni problemi i nedostaci. Prikupljali smo informacije i nastojali da ih čim prije otklonimo. Tražili smo od centara za socijalni rad da se uključe kako građani u sredinama gdje djeluju ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge građane. Stvari smo istjerali na čistac – istakao je premijer Halilagić. 

Prema izmjenama i dopunama zakona, nezaposlene porodilje imat će mjesečnu naknadu od 1.000 KM, a za zaposlene porodilje čija je plaća manja od 1.000 KM, Vlada TK će uplatiti razliku sredstava tako da će svaka majka porodilja imati 1.000 KM mjesečne nadoknade. Porodilje iz vremenskog razdoblja 1. april 2021. – 1. april 2022. godine dobit će jednokratnu novčanu pomoć.

– Porodiljske naknade definisane su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona za majke porodilje i mi smo za period 1.4.2021. godine pa do 1.4.2022. godine obradili i poslali na isplatu sredstva za 1.702 majke odnosno izdvojili sredstva u iznosu 1.7 milion KM. Za spomenuti period krajnji rok za prijavu je 15. august ove godine. Što se tiče majki porodilja koje imaju pravo na naknadu od 1.4.2022. godine, mi smo krenuli sa isplatama i ukupno smo do sada obradili zahtjeva i poslali na isplatu 260 majki. Od toga su 83 majke koje su u radnom odnosu i njima se isplaćuje razlika između utvrđenog iznosa plaće i porodiljske naknade i 177 nezaposlenih majki. Ukupan iznos do sada isplaćenih sredstava je preko 700.000 KM. Ovo se odnosi na tri mjeseca. Imamo poteškoće jer je period godišnjih odmora i u narednom periodu imat ćemo puno jasniju sliku o zahtjevima i obradu podataka – kazao je ministar Mirsad Muhamedbegović. 

Isplata porodiljskih naknada bila je u vrhu prioriteta Vlade TK prije preuzimanja mandata. 

(RTV GD/FENA)

Najnovije