Inicijativa zastupnice Begić: Obnoviti i izgraditi putnu komunikaciju Požarnica- Kovačevo Selo (Vis)- Kikači

Preporučujemo

Zastupnica SDA u Skupšini Tuzlanskog kantona Zumra Begić danas je, na sjednici Skupštine Tuzlanskog kanotna,  podnijela inicijativu za obnavljanje i izgradnju putne komunikacije Požarnica- Kovačevo Selo (Vis)- Kikači.

U incijativi je navedeno da ovaj put, koji je kategorisan kao regionalni i u nadležnosti je Direkcije regionalnih cesta TK, predstavlja direktnu poveznicu između Simin Hana i Tojšića, a pored povezivanja sa Kalesijom omogućit će i altenativni pravac sa općinom Sapna.

“Prilikom neprohodnosti magistralnog puta Tuzla-Zvornik (klizište, popravka tunela) svjedoci smo da su gužve ogromne ili se mora koristiti pravac Tuzla- Miladije-Dubrave. Pored geografskog i strateškog značaja, treba napomenuti da put prolazi i kroz srpsko povratničko tuzlansko naselje Ivkoviće, čime bi se pokazao senzibilitet i podrška povratnicima koji sada tu žive”, navela je zastupnica Begić u inicijativi.

Dodala je da je trenutnim obustavljanjem saobraćaja za terentna vozila, dionicom kroz tunel Čaklovići, pomenuti put značajno oštećen i skoro onesposobljen za saobraćaj na području Grada Tuzla, a dio koji pripada Općini Kalesija je makadamski put.

Najnovije