Đurković Ratko: Povukli se nakon pucnjave

Preporučujemo

Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetio se akcije u Tursunovom Brdu kod Teočaka i kako su se povukli zbog pucnjave, te kako je kasnije čuo da je na području sela bilo poginulih.

Pero Mitrović kazao je da je bio komandir voda u Prvom bataljonu i da su u julu 1992. upućeni na položaje između sela Gornja Krćina i Tursunovo Brdo, gdje ih je odveo jedan rezervni policajac. On je rekao da su tu došli jer se očekivao napad iz Tursunovog Brda.

Mitrović je ispričao da im je komandir čete Zoran Đurić 23. jula kazao da idu u Tursunovo Brdo i da su došli do groblja na ulazu u selo. Dodao je da se Đurić vratio da pita šta dalje, a da su oni ostali i da je nakon sat vremena počela pucnjava.

“Počelo se pucati odozdo. Ovi se moji uspaničili, neki pobjegoše… nismo mi bili u tim situacijama”, prisjetio se svjedok, dodavši da su se vratili na početni položaj.

On je rekao da su se sutradan ujutro vratili u komandu u Donjoj Trnovi, gdje su zatekli komandanta Prvog bataljona, optuženog Ratka Đurkovića, kome je ispričao gdje su bili.

Naveo je da im je Đurković kazao da idu kući i budu u pripravnosti. Dodao je da je uveče došao kurir po njega i da je ponovo otišao u komandu, gdje mu je Đurković rekao da sutra ujutru idu na Majevicu.

Mitrović je kazao da su ujutru krenuli zajedno sa Đurkovićem, koji je izašao na releju na Majevici, gdje je bilo istureno komandno mjesto, a on je sa svojim vodom produžio dalje, do rovova.

Kada im je došla smjena, kako je dodao, čuo je da je u Tursunovom Brdu poginuo jedan srpski vojnik i dva do tri Bošnjaka.

Na pitanja branioca Milenka Zelenovića, Mitrović je pojasnio da im je zadatak bio da vide raspored neprijateljskih snaga u Tursunovom Brdu. Naveo je da od Donje Trnove do releja ima oko sat i po vožnje kamionom.

Svjedok je potvrdio da su u akciju na Tursunovo Brdo išli još jedan vod, dio policije, kao i neke jedinice, za koje misli da nisu bile u Prvom bataljonu.

Đurković je optužen, u svojstvu komandanta Prvog bataljona Prve majevičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), za napad na selo Tursunovo Brdo u julu 1992. u kojem su ubijena četiri civila bošnjačke nacionalnosti, kao i dva zarobljena pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Svjedok Hajrudin Hodžić rekao je da je bio u Teritorijalnoj odbrani (TO) u Teočaku. Prisjetio se perioda kada je bio zadužen da organizuje odbranu na Jasikovcu i žestokih napada kojima su bili izloženi.

On je kazao da je od drugih čuo da je palo Tursunovo Brdo i da su poginula dva njihova vojnika. Hodžić je rekao da je prisustvovao brojnim razmjenama, ali se nije mogao sjetiti tačno žrtava iz Tursunovog Brda. Napomenuo je da su razmjene snimali, ali da mu je te snimke oduzeo izvjesni filmski arhiv Armije BiH.

Suđenje se nastavlja 19. oktobra.

(RTV GLAS DRINE/DETEKTOR.BA)

Najnovije