Danas se objavljuje Registar boračke populacije: Gdje je ko bio i šta je ostvario od prava?

Preporučujemo

Federalno ministarstvo za boračka pitanja danas će javnosti predstaviti registar korisnika boračko – invalidske zaštite koji sadržava 94.000 imena.

Riječ je o osobama koje primaju stalnu mjesečnu pomoć iz federalnog budžeta, ili drugu vrstu pomoći za boračke kategorije. Resorni ministar Salko Bukvarević danas će registar predstaviti javnosti, a kako je rekao za Faktor, cilj je da se jasno zna ko je ostvario određenu vrstu prava, ali i da se dođe do boraca koji su u stanju potrebe a nisu ostvarili nikakva prava.

– U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca mi smo pripremili registar korisnika boračko – invalidske zaštite. Radi se o kompletnom spisku svih branilaca i članova njihovih porodica koje primaju neke od naknada sa federalnog nivoa. Konkretno, tu je negdje oko 94.000 imena koji primaju stalnu mjesečnu pomoć iz federalnog budžeta i plus svi oni koji su dobili jednokratnu novčanu pomoć u 2017. godini. Njih smo također unijeli. Uspostavili smo kompletan registar svih tih korisnika. A druga zadaća nam je da taj registra bude dostupan institucijama BiH i on se može koristiti za službene svrhe – rekao nam je Bukvarević za Faktor

Objašnjava da su za predsjednika FBiH i potpredsjednike, premijera FBiH, dopremijere i kantonalne ministre, pripremili takozvane pristupne kodove.

– Svako od njih sa svojom šifrom će pristupiti kompletnom registru, uz napomenu da će kantonalni ministri moći pristupiti registru sa svog kantona i općinski načelnici i službe za boračko – invalidsku zaštitu će moći da pristupe registru sa svoje općine. Također će na raspolaganju biti mail, broj telefona prema našem inspektoratu gdje se može prijaviti bilo kakva nepravilnost koja je uočena u registru – govori nam Bukvarević.

Dodaje kako će u registru svaki od korisnika imati svoj obrazac u kome će biti jasno definisano njegovo učešće u oružanim snagama, kojoj komponenti pripada, koliko prima iz federalnog budžeta. Zatim, šta je eventualno primio od drugih, mimo novčanih sredstava, da li je to automobil ili stan.

– Također smo omogućili kantonima i općinama da unesu svoje podatke. Tako će biti upotpunjen svaki karton i znat ćemo znači ko je, šta, od pripadnika boračkih kategorija dobio od ove države. I naš glavni cilj je da dođemo do pripadnika koji su u stanju potrebe a nisu ostvarili nikakva prava. I naravno drugi cilj je, s obzirom da su ovo javna budžetska sredstva, da građani BiH i pripadnici boračkih organizacija jasno znaju ko je od tih ljudi ostvario neko od prava. I naravno u taj registar ćemo svakog mjeseca unositi nove podatke, ažurirati, pratiti stanje. Jer, imamo situaciju da jedni izlaze iz prava, a drugo ostvaruju određena prava – rekao je Bukvarević.

Najnovije