Danas je Svjetski dan Roma: Težak život romskih porodica i na području općine Sapna (FOTO/AUDIO)

Preporučujemo

Danas je Svjetski dan Roma. Obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u historiji romskog naroda. Romi su danas najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini koja se u pogledu njihovog ekonomskog stanja i dalje suočava sa visokim stepenom socijalne isključenosti.

Na području općine Sapna, prema posljednjem popisu stanovništva, živi 39 Roma. Svi oni žive u Biberovićima na području MZ Donji Zaseok.

Loši stambeni uslovi, jako teška ekonomska situcija, nezaintersovanost za obrazovanje, nedostastak mogućnosti za stavranje prihoda, karakterišu većinom život Roma na području općine Sapna.

Boravili smo u Biberovićima i evo šta smo zabilježili:

Najnovije