Nove lične karte od 1. marta 2013. godine?!

Nove lične karte od 1. marta 2013. godine?!

115
0
PODIJELI

 

Zbog kasnog usvajanja Zakona o ličnoj karti, te zbog neimplementacije Zakona o matičnim knjigama u Federaciji BiH rokovi izuzetno kratki te može doći do odgađanja početka izdavanja, ali u tom slučaju najkasnije do 1. marta 2013. godine.

Kako je izjavila glasnogovornica Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Amila Opardija, podaci koji će se nalaziti na ličnoj karti definirani su Zakonom o ličnoj karti.

”Od biometrijskih podataka će se uzimati podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis. Bit će vidljiva mala razlika u odnosu na sadašnju ličnu kartu, podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom, na zahtjev građana će se moći unijeti i entitetsko državljanstvo i krvna grupa, a najveća promjena je to što će nova lična karta sadržavati elektronski čip u koji će se moći pohraniti digitalni potpis na zahtjev građanina, kazala je ona.

U toku su aktivnosti pripreme izgleda nove lične karte shodno izmjenama propisa, ali pošto je u pitanju standardiziran dokument, on se neće puno razlikovati od sadašnjeg dokumenta.

Finansijsko projiciranje sistema ličnih karata se posmatra na period od 10 godina, koliko važe lične karte. U tom segmentu najveća stavka su obrasci ličnih karata i vozačkih dozvola, gdje je neophodno za period od 10 godina planirati pet miliona obrazaca ličnih karata i dva miliona obrazaca vozačkih dozvola što je najveća stavka budžeta.

”Za same tehničke pripreme softvera, te opreme za pohranjivanje podataka i personalizaciju u toku 2012. je planirano 3,5 miliona KM. Osim toga, svake godine se planiraju sredstva za uvezivanje lokacija te sredstva za održavanje opreme, navodi Opardija.

Upitana zbog čega se uopće štampaju nove lične karte, istaknula je da su identifikacioni dokumenti kategorija koja podliježe konstantnom unapređenju i usavršavanju, prvenstveno radi sigurnosti, ali i zbog zbog praćenja razvoja informacionih tehnologija, kao npr. korištenje elektronskih usluga uz pomoć lične karte, što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo.

”Lične karte koje su trenutno važeće u BiH počele su se izdavati 2003. godine i tada su zadovoljavale sigurnosne standarde. U međuvremenu su ovi standardni postali puno rigorozniji. Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj (ICAO) preporučuje da lični dokumenti sadrže biometrijske podatke da bi se onemogućila krađa identiteta, rekla je ona.

Bosna i Hercegovina se obavezala u postupku pregovora za bezvizni režim da će vršiti konstantna unapređenja sistema dokumenata. U tom kontekstu je, na prijedlog IDDEEA-e izrađena Strategija razvoja dokumenata koju su pozitivno ocijeili eksperti EU i uzeta je kao jedan od dokaza da BiH sistemski pristupa ovoj problematici.

Kako je saopćeno nakon sjednice, cilj Vijeća ministara BiH je da građani BiH za najnižu realnu cijenu dobiju najkvalitetnije dokumente, s tim da se korekcija cijena neće odnositi na postojeća osobna dokumenta do momenta isticanja njihovog važenja.