Državljani BiH koji imaju boravišnu dozvolu mogu zamijeniti vozačku u Njemačkoj

Državljani BiH koji imaju boravišnu dozvolu mogu zamijeniti vozačku u Njemačkoj

8422
14
PODIJELI

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH okončalo je proceduru izrade sporazuma zamjene vozačkih dozvola sa Njemačkom i Italijom, te deklaracije sa Turskom, odnosno postupke međusobnog priznavanja vozačkih dozvola. Pomoćnik ministra za transport Zoran Andrić pojašnjava da je riječ o Zajedničkoj deklaraciji o namjeri Ministarstva komunikacija i transporta BiH i federalnog ministarstva za saobraćaj i digitalnu infrastrukturu Njemačke o postupku zamjene vozačkih dozvola, kojom se vozačima međusobno priznaje “B” kategorija.
“To, praktično, znači da se vozačka dozvola – osobi koja ima odobren boravak duže od šest mjeseci, konkretno u Njemačkoj – može zamijeniti za važeću vozačku dozvolu koju izdaje nadležni organ u Njemačkoj”, navodi Andrić.

On podsjeća da je Vijeće ministara BiH još prošle godine prihvatilo prijedlog teksta Zajedničke deklaracije, međutim, njemačka strana još nije spremna, pošto je riječ o redakturi jezičkih varijanti, jer je planirano potpisivanje, ne samo na jezicima u BiH, nego i na njemačkom i engleskom jeziku.

Ubuduće, ako lice ispunjava uslove iz Sporazuma (ima važeću vozačku BiH, ima odobren boravak više od 185 dana u Njemačkoj i slično) neće morati ništa dodatno da polaže.

Vlasnici važećih vozačkih dozvola za upravljanje putničkim vozilima ili motociklima (klase A1, A ili B), izdatih u BiH, koji imaju ili će imati redovno boravište u trajanju od najmanje 185 dana u Njemačkoj, mogu u bilo koje vrijeme nakon dolaska u Njemačku da zamijene vozačke dozvole za vozačke dozvole za upravljanje putničkim vozilima ili motociklima(kategorije/klase A1, A ili B).

Pri tome, ne moraju da polažu teorijski ili praktični dio vozačkog ispita, pojašnjava Andrić.

Ako vlasnik dostavi vozačku dozvolu izdatu u BiH i podnese identifikacione dokumente koje traži nadležni organ u Njemačkoj, dobit će njemačku vozačku dozvolu nakon što plati zakonom propisane naknade i troškove. Aplikanti koji su bili vlasnici vozačke dozvole u periodu manjem od dvije godine dobijaju probnu vozačku dozvolu za određenu kategoriju/klasu.

Pojam “važeća vozačka dozvola“ znači da originalnoj vozačkoj dozvoli nije isteklo važenje, da nije privremeno ili trajno oduzeta, niti je izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u vrijeme kada njenu zamjenu vrši drugi nadležni organ, kao i da ne podliježe ograničenjima koja sprečavaju vlasnika da je koristi u svrhe za koje je namijenjena.

“Međutim, kada je riječ o Sporazumu između BiH i Italije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, on se razlikuje od Zajedničke deklaracije i tu je postupak drugačiji”, napominje pomoćnik ministra za transport BiH.

Andrić navodi da je Vijeće ministara BiH još 2012. godine utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje tog sporazuma te da je BiH prihvatila izmjene i dopune italijanske strane i odgovorila na sve njihove prijedloge u vezi sa tekstom sporazuma, kao i da je usklađivana tabela ekvivalentnosti, a odgovoreno je i na sve druge upite.

Postupak usaglašavanja teksta traje dugo, jer italijanska strana ima nove dileme i traži dodatna pojašnjenja. Italija traži da BiH još jednom ažurira spisak modela vozačkih dozvola koji predstavlja prilog sporazumu.

“S obzirom da italijanska strana predlaže zaključivanje sporazuma u tzv. formi razmjene nota, neće doći do klasičnog potpisivanja, nego će dvije strane diplomatskim putem (notama) utvrditi da je tekst usaglašen i kao takav ide u dalju proceuduru, a to je ratifikacija tog sporazuma”, zaključuje Andrić.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta saopšteno je da je ministar Damir Hadžić zadovoljan okončanjem ovih procedura, ističući da je riječ o prioritetnoj aktivnosti Ministarstva s ciljem olakšanja života građana BiH koji žive i rade u inozemstvu.

(Radio Glas Drine/Srna)