BiH je zadužena više od 10 milijardi KM!

BiH je zadužena više od 10 milijardi KM!

61
0
PODIJELI

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu primila je k’ znanju Informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2012.

Zamjenik predsjedavajućeg komisije Anto Domazet izjavio je za Fenu da je ova informacija pokazala da je BiH umjereno zadužena zemlja s javnim dugom u iznosu oko 10,4 milijarde KM (7,1 milijarda KM vanjskog i 3,3 milijarde KM unutrašnjeg duga), što čini oko 40 posto BDP-a i ispod je nivoa utvrđenog standardima konvergencije u EU od 60 posto.

Dodao je da u strukturi javnog duga naslijeđeni dug iz SFRJ učestvuje s 1,7 milijardi KM vanjskog i 2,5 milijardi unutrašnjeg duga, što zajedno predstavlja oko 40 posto javnog duga BiH.

– Iako je BiH umjereno zadužena zemlja struktura javnog duga je nepovoljna zbog toga što 40 posto predstavlja nešto što ne daje ekonomske efekte, jer je u ratu uništeno i izgubljeno, a obaveze su ostale. Tako zaduženost BiH po osnovu novokreiranog duga iznosi oko 25 posto BDP-a, što je relativno nizak nivo – rekao je Domazet.

Naglasio je da je najveći dio sredstava od zaduženja iskorišten za infrastrukturu i javne djelatnosti, a manji dio je uložen u razvoj privatnog sektora.

– To je logično jer se javnim sredstvima finansiraju projekti koji ne mogu privući privatni kapital vođen profitom i u budućnosti će biti dominantno zaduživanje za razvoj infrastrukture – istakao je Domazet.

Komisija je jednoglasno i bez rasprave usvojila i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Uvjeti za efikasnu i efektivnu kontrolu PDV-a i prinudnu naplatu duga”.

Kao važni faktori koji negativno utječu na efikasnu i efektivnu kontrolu PDV-a i prisilnu naplatu duga u Izvještaju su navedena ograničenja koja se odnose na interne propise, neadekvatna dostupnost potrebnih informacija, planiranje koje nije zasnovano na pouzdanim analizama i procjeni rizika, slaba tehnička opremljenost i nemotiviranost uposlenika, nerazvijen sistem internih kontrola i borbe protiv korupcije te neadekvatne evaluacije i neefikasan sistem izvještavanja.

Također, Komisija je danas primila k’ znanju Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2012. kao i Operativni plan budžeta Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2014.