Adaptirana dva stana za potrebe žrtava nasilja u porodici

Preporučujemo

Ovih dana u Nezuku je završena implementacija projekta pod nazivom „Bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH“, koji su zajednički finansirali Općina Sapna i njemačka humanitarna organizacija Arbeiter – Samariter – Bund e.V. (ASB).

Radi se o opremanju dva stana u stambenoj kući u Debeljaku (bivše izbjegličko naselje) za kategoriju korisnika žrtava nasilja u porodici i za porodice u stanju socijalno zaštitne potrebe, te za nabavku i ugradnju PVC stolarije na prostorijama JU Centar za socijalni rad Sapna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.924,19 KM od čega je humanitarna organizacija ASB izdvojila 19.924,04 KM dok će ostatak u iznosu od 10.000,15 KM obezbjeđen je iz budžeta Općine Sapna.

Najnovije