TAG

sindikat

Sindikatima obrazovanja i državne službe ponuđeni sporazumi

Vlada Tuzlanskog kantona se upoznala danas sa stavovima sindikalnih organizacija zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona na ponudu pregovaračkog tima Vlade o elementima za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate i naknade za ishranu u toku rada(topli obrok), kao i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023. godinu.

Najnovije vijesti