TAG

mjere i naredbe

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio nove naredbe

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 25.07., te ih dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Najnovije vijesti