TAG

edin atić

Donesena osuđujuća presuda u krivičnom postupku protiv bivšeg rukovodioca u Rudniku Kreka

Općinski sud u Tuzli donio je osuđujuću presudu u krivičnom postupku protiv Edina Atića iz Lukavca, kojom je optuženi oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, a za navedeno krivično djelo izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Najnovije vijesti