Za godinu dana 746.271 internet pretplatnik u BiH

Preporučujemo

U BiH je u prošloj godini bio ukupno 746.271 internet pretplatnik, od kojih je širokopojasni pristup koristilo 745.887, dok su analognim modemom internetu pristupila 384 pretplatnika.

“Rezultati ankete su pokazali da je u 2019. godini iskorištenost interneta bila 94,32 odsto”, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Statistika pokazuje da je u prošloj godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 55,49 odsto od ukupnog broja internet pretplatnika u BiH.

“Na drugom mjestu nalaze se pretplatnici kablovskog pristupa čiji broj pretplatnika čini 32,1 odsto od ukupnog broja internet pretplatnika”, navodi se u saopštenju.

Podaci u izvještaju, o rezultatima godišnje ankete RAK-a, pokazuju da je korištenje interneta u BiH u stalnom porastu, s posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

Regulatorna agencija za komunikacije očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH.

“Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini”, navodi se u saopštenju.

Najnovije